This project is read-only.

SmartSwitch exe

Rating: No reviews yet
Downloads: 61
Released: Dec 11, 2011
Updated: Dec 11, 2011 by Tibest
Dev status: Beta Help Icon

Recommended Download

Application SmartSwitch
application, 38K, uploaded Dec 11, 2011 - 61 downloads

Release Notes

SmartSwitch Beta version. POZNÁMKA: V prípade, že program nejde spustiť, stiahnite si balíček tu http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?displaylang=en&id=5555

Testované na Windows 7

README: Aplikácia je alternatívou ku klasickému prepínaniu okien cez alt-tab. Po stlačení skratky WIN+Q sa vykreslia obdĺžniky a názvy okien. Následne postupným písaním textu (teda stláčanie znakových klávesov na klávesnici) sa zvýraznia okná, ktorých názvy sa s textom zhodujú (podobný princíp, ako keď sa klikne na tlačítko Start vo Windows 7/Vista a píšete názov programu ktorý chcete spustiť). Okno, ktoré sa najviac zhoduje so zadaným textom, sa zvýrazní zelenou farbou. Po stlačení ENTER sa toto okna 'zaostrí' a prinesie do popredia. V nastaveniach (kliknutím na tray ikonku) sa dá zmeniť skratka alebo nastaviť timeout. Timeout sám nastaví aktuálne zelené okno, čiže 'sám stlačí' Enter.

Po vyskúšaní tohto programu prosím vyplnte dotazník, ktorý môžete vyvolať kliknutím na tray ikonku.

Reviews for this release

No reviews yet for this release.